DJIZIENMagazine voor ketenpartners
Dienst Justitiële Inrichtingen
Achtergrond

Transculturele psychiatrie in CTP Veldzicht

Achtergrond

Een diploma voor iedere gedetineerde

Column

Column: de werkstraf

Achtergrond

20 jaar Teylingereind

Achtergrond

Opvoedondersteuning voor moeders in detentie

Kort nieuws

Kort nieuws

Column

Column: de kracht van aanwezigheid

Interview

De man achter Bonjo

Informatief

Re-integratiemap

Informatief

Aandacht voor herstel

Abonneer u hier!

Ja, ik wil een gratis abonnement

Informatief

Virtual Reality bij DJI

Achtergrond

'Biologie speelt mee bij crimineel gedrag'

Achtergrond

Jonge veelplegers: wat doen we er mee?

In de media

Documentairemaker op terroristenafdeling

Informatief

Aandacht voor radicalisering in detentie

Achtergrond

Werven in één dag

Column

Ferd Crone over de Citydeal

Ketenpartners

De Schakel: Wie goed doet, goed ontmoet

Ketenpartners

De Compagnie: relatieve vrijheid voor gedetineerden om recidive te voorkomen

Achtergrond

Hoe ervaart iemand met LVB de gevangenis?

Column

'Beter leefklimaat, meer autonomie'

Abonneer u hier!

Ja, ik wil een gratis abonnement

Achtergrond

Arbeid in detentie is meer dan wasknijpers maken

Ketenpartners

De Schakel: Samenwerken aan cold cases

Column

Dijkhoff blikt vooruit

Informatief

Nieuwe zespersoons cellenbus

Achtergrond

Pieter Baan Centrum start proef met 'weigeraars'

Informatief

Vaders in detentie, het kind centraal

Interview

Farima Daoudi: 'Allochtone vrijwilligers als rolmodel voor jonge gedetineerden'

Achtergrond

Proeftuin jeugd: eigen keuze voorop

Column

'Zorg in detentie complexer'

Abonneer u hier!

Ja, ik wil een gratis abonnement

Informatief

Telehoren

Ketenpartners

Gesloten Gezinsvoorziening

Column

Wethouder Hugo de Jonge over lvb

Achtergrond

Nazorg forensische psychiatrie

Interview

Huisvesting DJI

Kort nieuws

Kort nieuws

Achtergrond

Zelf koken in PI Heerhugowaard

Informatief

Inkoop met impact

Abonneer u hier!

Ja, ik wil een gratis abonnement

Informatief

DJI in getal: de cijfers over 2015

Column

Hans Huizer van PI Vught over integriteit

Informatief

Mini-EK in de gevangenis

Informatief

Predictive profiling: actieve aandacht voor gedrag

Interview

Wat doen we met de jeugd?

Achtergrond

Frank Borst, NIFP: 'Radicalisering dwingt tot sterke samenwerking'

In de media

Live radio vanuit de bajes

Ketenpartners

Politie binnen de PI

Achtergrond

Actief in de internationale keten

Column

Column Marije Jeltes, jeugdrechtadvocaat

Interview

Boek over de Bijlmer

Kort nieuws

Kort nieuws

Achtergrond

Meer vrijheden voor vreemdelingen

Abonneer u hier!

Ja, ik wil een gratis abonnement

Informatief

Burgemeesters op agressietraining

Achtergrond

Vluchtelingen op Lesbos veilig vervoerd met bussen van DV&O

Achtergrond

In het 'gevangenisziekenhuis' komt beveiliging op de eerste plaats

Column

Nibud: gedetineerd en in de schulden

Ketenpartners

Ketenpartners: 'Persoonlijk contact is belangrijk bij nazorg'

Achtergrond

Veel verzetsstrijders onder gevangenispersoneel in Tweede Wereldoorlog

Interview

'Ik wilde de moordenaar van mijn dochter spreken'

Column

Erik Masthoff: ‘Zelfdoding niet altijd te voorkomen’

Column

DG Michèle Blom over de sanctie-uitvoering

Abonneer u hier!

Ja, ik wil een gratis abonnement

Informatief

COA in de PI

Terugblik

Schipholbrand

Interview

Verslavingszorg

Achtergrond

Nieuwe Rijks-JJI

Achtergrond

Van gedetineerde naar vluchteling

In de media

Documentaire DC Rotterdam

Informatief

Homeless World Cup

Ketenpartners

Jongeren

Abonneer u hier!

Ja, ik wil een gratis abonnement

Voorwoord

Informatief

Gevangeniswezen

Achtergrond

Tbs... en daarna?

Interview

Kennis delen in de keten

Informatief

Jeugdigen

Achtergrond

Liever in de JJI

Informatief

Vreemdelingen

Informatief

Forensische zorg

Informatief

Alle cijfers

Informatief

Goede nazorg voorkomt recidive

Abonneer u hier!

Ja, ik wil een gratis abonnement

Achtergrond

Kind in vreemdelingenbewaring

Ketenpartners

De kracht van voetbal

Ketenpartners

De Schakel

Achtergrond

Tbs in België

Achtergrond

Ouderen in detentie

Achtergrond

DJI in Kosovo

Interview

Inspectie VenJ

Kort nieuws

DJI in beeld

Column

VNG in beeld

Achtergrond

DJI-kunstenaars

Column

De Noren komen

Informatief

Re-integratie

Informatief

Morele dilemma's

Abonneer u hier!

Ja, ik wil een gratis abonnement

In de media

Sophie in de JJI

Interview

Reclassering

Interview

Hoofdimam: ‘Gevangenis is dijk tegen radicalisering’

Ketenpartners

De Schakel

Informatief

In-Made

Informatief

Jongeren in beeld

Achtergrond

Taskforce TBS

Kort nieuws

DJI in beeld

Informatief

Nieuwe bedrijfskleding

Column

Hard en zacht in Zaanstad

Interview

Michèle Blom

Informatief

Slachtoffers

Achtergrond

Zedenafdeling

Informatief

Schulden

Column

Eric van der Burg

Abonneer u hier!

Ja, ik wil een gratis abonnement

Informatief

Prison project

Achtergrond

20 jaar EBI

Column

Han Moraal, OM

Informatief

Adolescentenstrafrecht

Achtergrond

Internationale strafoverdracht

Interview

Slachtofferbelang

Informatief

ED is een kans

Kort nieuws

DJI in beeld

Ketenpartners

De Schakel

Interview

Jeugd met een beperking

Informatief

De invloed van detentie

Achtergrond

Belonen van gedetineerden

Abonneer u hier!

Ja, ik wil een gratis abonnement

Interview

Herstel en terugkeer

Achtergrond

Hulp aan moeders

Informatief

Hennephof

Informatief

Rijksinnovatielab

Informatief

Jongere op verlof

Informatief

Telezorg in de PI

Informatief

De bajes hoort tot ons erfgoed

Informatief

Terugblik Teeven

Kort nieuws

DJI in beeld

Interview

Slachtoffer-dadercontact

Column

Rien Timmer

Ketenpartners

De Schakel

Achtergrond

Re-integratie

Informatief

DJI als opleider

Abonneer u hier!

Ja, ik wil een gratis abonnement

Informatief

Elektronische detentie

Voorwoord

Hennephof

Column

Reclassering

In de media

Buch in de Bajes

Interview

JC Schiphol

Interview

Profiling

Achtergrond

Jeugddetentie

Informatief

Jaarverslag 2012

Achtergrond

Samen op
één cel

Ketenpartners

De Schakel

Column

Teeven

Achtergrond

Vrijwilligers

Achtergrond

Nieuwbouw

Abonneer u hier!

Ja, ik wil een gratis abonnement

 • DJIZIEN
 • DJIZIEN
 • DJIZIEN
 • DJIZIEN
 • DJIZIEN
 • DJIZIEN
 • DJIZIEN
 • DJIZIEN
 • DJIZIEN
 • DJIZIEN
 • DJIZIEN
 • DJIZIEN
 • DJIZIEN